Poçtap zəng mərkəzi 169
 • `~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • delete
 • tab
 • q
 • ü
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • öÖ
 • ğĞ
 • \|
 • caps
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ıI
 • əƏ
 • return
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • çÇ
 • şŞ
 • .,
 • shift
 •  
s

İTİRİLMİŞ SƏNƏDLƏRİN
TAPILMASI XİDMƏTİ

 • İtirdiyiniz sənədinizin məlumatlarının sayta daxil edilməsi

 • İtirdiyiniz sənədinizin tapılıb tapılmadığı haqqında məlumatın əldə edilməsi

 • Tapılmış sənədinizi göstərilən poçt şöbəsinə yaxınlaşaraq təhvil götürülməsi

 • Tapılmış sənədin istənilən poçt şöbəsinə təqdim edilməsi

SƏNƏD AXTAR

Məlumatlar yalnız sənəddə olduğu kimi daxil edilməlidir.

l

Sənədi tapan şəxs istənilən poçt şöbəsinə təhvil verir

Poçt şöbəsi sənədin üzərində adı olan şəxsin məlumatlarını əldə edərək əlaqə qurmağa çalışır

Əgər vətəndaşla əlaqə saxlanılmışdırsa vətəndaş ona deyilən poçt şöbəsinə yaxınlaşaraq sənədini əldə edə bilər